9 دي 1394 11:48:29
مهلت بهره برداران دستگاههاي غير مجاز باندهاي فركانسي 2/4 گيگاهرتز و 5/8 گيگاهرتز و صدور پروانه عمومي

كليه بــهره­ برداران دستگاه­هاي غيرمجاز باندهاي فركانسي 2/4گيگاهرتز و 5/8 گيگاهرتز فقط تا پايان سال 94 مهلت دارند نسبت به اخذ گواهي تاييد نمونه يا جايگزيني تجهيزات راديويي غيرمجاز با تجهيزات مجاز اقدام نمايند.

ضمناً براي بهره ­برداراني كه تاريخ بهره­برداري آن­ها از تجهيزات قبل از تاريخ 94/02/08 (تاريخ لازم الاجرا شدن مصوبه شماره 2 جلسه شماره 212 مورخ 94/01/23) مي­باشد با استناد به بند 37 كميسيون فني ماده 8 شماره 94/08 مورخ 94/07/12 اجازه بهره­برداري (پروانه عمومي) با مهلت اعتبار حداكثر تا تاريخ 95/12/29 و با رعايت مفاد مندرج در مصوبه "پروانه راديويي عمومــي بهره­برداري از تكه باندهاي فركانسي 2483/05– 2400 مگاهـــرتز و 5250-5150 مگــاهرتز،  5350-5250 مگاهرتز، 5725- 5470 مگاهرتز و 5850– 5725 مگاهرتز در شبكه­هاي دسترسي راديويي" صادر خواهند شد. 

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL