23 اسفند 1395 10:24:41
تمديد مهلت تاديه پروانه هاي ISDP و ISP تا آخرين روز كاري سال ۱۳۹۵ توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات. -95/12/23

 

با توجه به تصويب تمديد مهلت تاديه پروانه­ هاي ISDP  و ISP تا آخرين روز كاري سال ۱۳۹۵ توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، به كليه دارندگان پروانه ايجاد و بهره­ برداري از شبكه ارتباطات ثابت (FCP) و ارايه خدمات ارتباطي ثابت(Servco)  حداكثر تا آخرين روز كاري سال 1395 مهلت داده مي شود تا مطابق با مفادمصوبات  كميسيون نسبت به تاديه پروانه/پروانه هاي ISDPISPVoIP/PSTN  جهت بهره مندي از تخفيف اقساط حق امتياز اقدام نمايند. دارندگان پروانه‌اي مشمول تخفيف حق امتياز خواهند شد كه در مهلت مقرر و به صورت كتبي، درخواست تاديه پروانه/پروانه‌ها را به انضمام درخواست و موافقت لغو با امضاي دارنده پروانه/پروانه‌هاي   ISDPISP/VoIPPSTN را به سازمان و به صورت كتبي تحويل نموده باشند.

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL