2 مرداد 1395 14:1:15
برگزاري مسابقات ورزشي جام رمضان در دوبخش بانوان و آقايان

با توجه به ضرورت و اهميت فعاليتهاي ورزشي تفريحي و د رراستاي حفظ سلامت جسماني و شادابي كاركنان اين اداره كل متناسب با شرايط و امكانات موجود با مشاركت همكاران و با توجه به فرارسيدن ماه مبارك رمضان اقدام به برگزاري مسابقات ورزشي جام رمضان در دوبخش بانوان و آقايان كه با استقبال بسيار خوب كاركنان همراه بود و افراد زير در رشته هاي ورزشي مختلف كسب مقام نمودند.

روابط عمومي منطقه مركزي

 

فوتبال دستي

 

 

 

تيم اول

 

 

 

تيم دوم

 

 

 

آقايان خالقي - رمضاني

 

 

 

آقايان آقايي - دارايي

 

 

 

 

پينگ پنگ

 

 

 

نفر اول

 

 

 

نفر دوم

 

 

 

آقاي شفيع زاده

 

 

 

آقاي مسعود معظمي گودرزي

 

 

 

 

دارت آقايان

 

 

 

نفر اول

 

 

 

نفر دوم

 

 

 

آقاي صادقي

 

 

 

آقاي حسيني نژاد

 

 

 

 

دارت بانوان

 

 

 

نفر اول

 

 

 

نفر دوم

 

 

 

خانم اسرافيلي

 

 

 

خانم نادري

 

 

 

 

 

 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL