25 آبان 1394 15:15:40
تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت از طريق فناوري ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازي تجهيزات انتهايي(مودم)

كميسيون تنظيم مقررات در جلسه 223 موررخ 94/7/16 پيشنهاد سازمان در خصوص اصلاح بند 8 مصوبه شماره 1 جلسه 91/8/14 كمسيون با موضوع تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت از طريق فناوري ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازي تجهيزات انتهايي(مودم) را بررسي و آن را به شرح زير تصويب كرد. اين مصوبه لازم الاجراست.

در صورت درخواست مشترك، هزينه راه اندازي تجهيزات انتهايي (مودم)به عهده مشترك است، كه در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي خدمات مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال (150000)بوده و در صورت درخواست مشترك، ارائه كننده خدمات موظف به نصب و راه اندازي انتهايي مشتركين خواهد بود.

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL