20 اسفند 1396 9:54:47
ابلاغ روند اعلام تخلف به دارندگان پروانه (1396/12/20)

نظر به بند 17 صورتجلسه كميته فناوري اطلاعات مورخ 1396/10/05، در بازرسي‌هاي نمايندگان اين سازمان از نقاط مختلف دارندگان پروانه، صورتجلسه اعلام تخلفات در دو نسخه تهيه و به امضاي طرفين رسيده و همان موقع به نماينده دارنده پروانه تحويل داده خواهد شد. اين صورتجلسه (در صورت امضا يا عدم امضا، دريافت يا امتناع از دريافت صورتجلسه توسط نماينده آن شركت) به منزله ابلاغ تخلفات به دارنده پروانه خواهد بود.

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL