17 مرداد 1395 13:5:29

سمينار علمي آموزشي مديريت منابع انساني از ساعت 8 الي 16 روز چهارشنبه مورخ 13 مرداد ماه  و با حضور جناب اقاي دكتر ابوالعلايي به عنوان مدرس در محل سالن اجتماعات تالار شهروند شهر اصفهان برگزار شد.سمينار با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز و در ادامه جناب آقاي دكتر ابوالعلايي،استاد سمينار آموزشي مديريت منابع انساني: سازمان ها بوضوح متشكل از چيزي از نمودارهاي سازماني هستند .موجوديت آنها براساس منابع متعددي همچون منابع انساني، مالي، و اطلاعاتي و دانش شكل مي گيرد.با وجود اين مديريت منابع انساني براي سازمان ها به مثابه ها كاركردي حياتي تلقي مي شود. زيرا مولفه اصلي شكل دهنده سازمان ها كاركنانند و مديريت اثر بخش آنها وظيفه اصلي مديريت منابع انساني است. بر اين اساس، اهميت عامل انساني و نقش منحصر به فرد او به منزله يك منبع استراتژيك و طراح و مجري نظام هاي سازماني جايگاهي بمراتب والاتر از گذشته يافته است تا جايي كه در تفكر سازماني پيشرفته از انسان به مثابه مهمترين منبع و دارايي براي سازماني ياد مي شود. بدين لحاظ امروزه سازمان ها  براي بقاء خود مي كوشند از طريق منابع انساني فرهيخته درگستره جهاني به رشد وسيع،انعطاف پذيري، آمادگي براي آينده و برخورداري از موقعيت ممتازدرعرصه فعاليت خود نائل شوند. به بيان ديگر، منابع انساني كليد موفقيت  يا شكست هاي سازماني به شمار مي آيد.براين اساس در اين دوره تلاش شد به تشريح و تبيين ديدگاههاي رايج حوزه منابع انساني و نيز تكنيك ها و روش هاي مورد استفاده جهت مديريت هرچه بهتر منابع انساني براي شركت كنندگان و مخاطبان دوره پرداخته شود.با توجه به حضور كارشناسان در جمع حاضرين در سمينار، ساعات پاياني به ارائه مطالبي ارزشمند در حوزه برنامه ريزي و مديريت توسعه فردي اختصاص يافت.

روابط عمومي اداره كل منطقه مركزي

 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL