19 ارديبهشت 1394 13:56:7
استفاده از تجهيزات دسترسي در باندهاي فركانسي 4/2 و 8/5 گيگاهرتز تا پايان سال 96 براي شركتهاي ISP و ISDP امكان پذير است

به اطلاع مي­رساند  با استناد به  بندهاي 2-1، 2-2 و 2-3 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 212 مورخ 23/01/94 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات (تصوير پيوست)، سازمان پروانه جديد ISP و ISDP صادر نخواهد كرد و تمديد پروانه­هاي مذكور، حداكثر تا پايان سال 1395، امكان­پذير خواهد بود. همچنين آن دسته از دارندگان پروانه ISP و ISDP كه در قالب پروانه Servco. ادامه فعاليت مي­دهند حداكثر تا پايان سال 1396 مي­توانند از تجهيزات دسترسي در باندهاي فركانسي 4/2 و 8/5 گيگاهرتز كه قبلا تأييديه سازمان را اخذ كرده­اند استفاده كنند. لذا پس از آن تاريخ بايد نسبت به جمع آوري يا انتقال تجهيزات مذكور به اپراتورهاي ميزبان اقدام كنند و از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور، سازمان درخواست هيچ يك از دارندگان پروانه­هاي ISP و ISDP و Srevco. را براي تأييديه استفاده از باندهاي فركانسي 4/2 و 8/5 گيگاهرتز نمي­پذيرد

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL