18 تير 1396 8:25:39
ابلاغ لزوم اطلاع رساني مشخصات اصلي طرح هاي تشويقي طبق مصوبه 249كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات-96/4/18

طبق بند 8 مصوبه 249، اپراتور موظف است خدمات قابل ارائه در ساعات عادي و ساعات كم مصرف را به صورت تفكيك شده اعلام نمايد. همچنين در بند 9 مصوبه مذكور تصريح شده است كه نحوه شارژينگ طرح­ هاي تشويقي بايد توسط اپراتور اعلام گردد.كه اين موارد جزء مشخصات اصلي طرح محسوب مي­ شوند. لذا با عنايت به بند 10 مصوبه مذكور مبني بر الزام اپراتور به انتشار مشخصات اصلي طرح در كليه تبليغات  مربوط به طرح­هاي تشويقي، كليه دارندگان پروانه بايد به طور شفاف نسبت به اعلام مشخصات طرح­ هاي تشويقي به سازمان (طي فرايند پيشنهاد ارائه طرح­ ها) و مشتركين خود (از طريق تبليغات و ساير روش­هاي اطلاع­ رساني) اقدام نمايند.

 

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL