8 تير 1395 13:16:6
اطلاعيه مهم جمع آوري تجهيزات غيرمجاز و لينك هاي راديويي فاقد پروانه 95/04/08

نظر به اينكه باند فركانسي مصوب براي استفاده از دستگاه‌هاي طيف گسترده راديويي (باند عمومي يا آزاد براي لينك‌هاي وايرلس - باند 2/4 و 5/8 گيگا‌هرتز) شامل تكه باند‌هاي فركانسي «2400 تا 2483/5»، «5150 تا 5250»، «5250 تا 5350»، «5470 تا 5725» و «5725 تا 5850» مگا‌هرتز مي‌باشد و به‌كارگيري تجهيزات راديويي خارج از اين تكه باندها، ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد.

ضروري است كليه دارندگان پروانه هاي ISP، ISDP، FCP و ServCo تحت پوشش اداره كل منطقه مركزي ضمن كنترل دقيق موضوع، در صورت استفاده از هر نوع تجهيزات راديويي خارج از تكه باند‌هاي مذكور، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ اين ابلاغيه نسبت به تغيير فركانس و يا جايگزيني تجهيزات مربوطه با تجهيزات مجاز باند عمومي (تكه باندهاي اشاره شده در بالا) و مطابق با تاييديه استفاده از اين تجهيزات دريافتي از اين اداره كل اقدام نمايند. بديهي است در غير اين‌صورت، مي بايست بلافاصله نسبت به جمع‌آوري تجهيزات مذكور اقدام شود.

پس از مهلت فوق، در صورت مشاهده هرگونه استفاده از تجهيزات راديويي يا بهره‌برداري از باند فركانسي غير مجاز، براساس قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي، ضمن ضبط تجهيزات و اعمال ساير مقررات، متخلف به مراجع قضايي معرفي خواهد شد و تمام تبعات ناشي از قطع احتمالي خدمات به مشتركين به عهده آن شركت خواهد بود.

لذا دارندگان پروانه مي بايست كليه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر انجام داده و نتيجه را به صورت مكتوب به اين اداره كل گزارش نمايند.

1395/04/08

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL