مقدمه
 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استناد به ماده 7 قانون وظايف واختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شوراي اسلامي از تجميع اداره كل ارتباطات راديويي و معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي وزارت در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات تاسيس شده است.
 
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است اما اين سازمان يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است كه نقش آن رقابتي كردن بازار ارائه خدمات ارتباطيي و فناوري اطلاعات و بالا بردن كيفيت اين خدمات است.
 
در ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در كنار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، كميسيوني به نام كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات تشكيل شده كه سازمان وظيفه اجراي مصوبات اين كميسيون و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات را به عهده دارد.
 
هدف اصلي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ارتقاي سطح كيفيت سرويس هاي ارائه شده به كاربران از طريق ايجاد رقابت عادلانه در بازار است. در اين راستا، تمامي شركت ها، اپراتورها و خدمات دهندگان در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، پروانه فعاليت خود را از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دريافت مي كنند و اين سازمان بر همهاپراتورها چه دولتي و چه خصوصي نظارت داشته و از حق قانوني براي اعمال مقررات بر آنها برخوردار است.تعرفه خدماتي كه توسط اين اپراتورها ارائه مي شوند (مانند تعرفه هاي تلفن همراه، تلفن ثابت، اينترنت، پيام كوتاه، MMS و...) پس از آنكه توسط كميسيون بررسي و تصويب شد، توسط سازمان به اپراتورها ابلاغ و نظارت مي شود.
ميزان اهميت و نقش به سزايسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در رونق دادن به بخش خصوصي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات از وظايفي كه بر مبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شدهاست مشخص مي‌باشد.طبق اساسنامه سازمان ، اين سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرائي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي به عهده دارد.
 
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL