نسل پنجم تلفن همراه و چالش‌هاي پيش روي رگولاتوري در حوزه مديريت و پايش طيف فركانسي

 در سال‌هاي اخير، استفاده از ارتباطات بي‌سيم با نرخ نمايي رشد كرده است. با پديدار شدن فن‌آوري‌هاي جديد ارتباطات، استفاده از طيف فركانس به شدت افزايش يافته كه در نتيجه، فركانس را به يك منبع كمياب و قيمتي تبديل كرده است. بهره‌برداري از شبكه‌هاي نسل پنجم تلفن همراه منجر به رشد ترافيك داده به ميزان چند صد برابر، افزايش تعداد ابزارهاي متصل به شبكه‌هاي بي‌سيم به ميزان چند ده برابر و متنوع شدن سرويس‌هاي مورد تقاضاي كاربران در سال‌هاي آينده خواهد شد. بنابراين توسعه و مديريت طيف فركانسي امري ضروري به نظر مي‌رسد.

در گزارش تهيه شده توسط دفتر سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي، به بررسي چالش‌ها و راهكارهاي فني مديريت طيف و افزايش بهره‌وري آن در مديريت طيف شبكه‌هاي نسل پنجم تلفن همراه، صدور پروانه جهت استفاده از طيف فركانسي، قيمت‌گذاري طيف فركانس و پايش طيف فركانسي پرداخته شده است. اصلي‌ترين چالش پيش روي رگولاتوري در شبكه‌هاي نسل پنجم تلفن همراه، كمبود طيف فركانسي و مديريت كارآمد اين منبع با ارزش است. از اين رو مي‌توان با كمك تكنيك‌هاي اشاره شده در اين گزارش، بهره طيفي را افزايش و يا با استفاده از امواج ميلي‌متري، پهناي باند مورد استفاده در شبكه‌هاي نسل پنجم تلفن همراه را افزايش داد. با راه اندازي بازار ثانويه طيف مي‌توان يك طيف فركانسي را بين نسل پنجم و يك كاربرد ديگر به اشتراك گذاشت و بدين ترتيب پهناي باند مورد استفاده در شبكه‌هاي نسل پنجم را افزايش و در نتيجه رضايت كاربران را بهبود بخشيد.

گزارش كامل را مي‌توانيد اينجا ببينيد.

 

 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL