16 مهر 1392 16:4:2
قوانين و مقررات سرويس هاي فناوري اطلاعات
 • آيين نامه ISP
 • آئين نامه ISDP
 • آئين نامه ارائه خدمات عمومي انتقال داده ها PAP
 • پروانه ارائه خدمات عمومي انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي (SAP)
 • قانون جرايم رايانه اي
 • مجموعه قوانين و مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران

 • آيين نامه اجرايي ماده 48 قانون تجارت الكترونيكي
 • برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي كشور
 • قانون تجارت الكترونيك
 • سندراهبردي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات
 • لايحه اجازه اجراي موافقت نامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار
 • شواري عالي فناوري
 • ضوابط دولت الكترونيك
 • قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات


زير ساخت:
 • اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
 • معرفي پروژه DWDM وSDH بين شهري

 

مخابرات:

 • ضوابط واگذاري فعاليتهاي مخابراتي تلفن ثابت
 • قانون ملي شدن ارتباطات تلفني
 • نظام جديد تعرفه هاي خدمات مخابراتي
 • آيين نامه تلفن ثابت
 • سرويسهاي شبكه مخابراتي

 • پيش نويس سندملي توسعه بخش ارتباطات وفناوري اطلاعات
 • سندراهبردي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات
 • اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات IT
 • طرح اوليه پيش نويس قانون آزادي اطلاعات
 • پيش نويس لايحه قانون حمايت از سازندگان پايگاههاي داده
 • حمايت داده(حمايت قانوني ازحريم خصوصي اشخاص درفضاي سايبر)


رديف

شرح

شماره نامه / شماره مصوبه

تاريخ

فايل
1 تصويب آيين نامه تعاملي واگذاري خدمات شركت هاي مخابراتي و شركت هاي ندا - - -
2 اصول حاكم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه هاي انتقال داده نوري و دسترسي كاربران با استفاده از فيبر نوري 130 18/10/1390 -
3 ضوابط تخصيص و استفاده از شناسه شي (OID) 122 24/07/1390 -
4 بخشنامه ساماندهي شبكه ملي اطلاعات 120 26/07/1390 -
5 تعويق چهارماهه اقساط سر رسيد شده حق امتياز صدور پروانه ارايه خدمات اينترنت بي سيم مبتني بر فناوري WiMAX - - -
6 تمديد تاريخ پروانه ارايه خدمات عمومي انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي (SAP) - - -
7 تصويب آيين نامه ساماندهي آدرس هاي عددي اينترنتي در كشور - - -
8 تصويب تغيير شرايط تامين ارتباط اينترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنت (ISDP) - - -
9 تصويب كليات اصول حاكم بر پروانه شبكه علمي كشور
- - -

 
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL